یک علف کش ترکیبی، انتخابی و تا حدی سیستمیک. محصولی بسیار قوی و با کیفیت از فرانسه. دافع قوی و سریع علف های هرز پهن برگ مزارع گندم. استفاده از دو علف کش با مکانیسم عمل متفاوت (یعنی بروموکسینیل اکتانوآت و MCPA) در ساختار این سم علف کش تا حد زیادی مانع از ایجاد مقاومت در علف های هرز می گردد. اطلاعات بیشتر را در سایت www.ariasabz.com مشاهده نمایید. تماس: 09142973005 - 09354406776

comment