آموزش مبحث پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پور رضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار . صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است . شماره تماس www.hamyorphysic.ir ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶

comment