سخنراني تند استاد رائفي پور در مورد جوان امروزي

Amir Repi توسط Amir Repi 11 ماه پیش

سخنراني استاد علي اكبر رائفي پور،مقايسه جوانان الان با جوانان ٣٠ سال پيش

comment