سخنراني تند استاد رائفي پور در مورد جوان امروزي

Amir Repi توسط Amir Repi 1 هفته پیش

سخنراني استاد علي اكبر رائفي پور،مقايسه جوانان الان با جوانان ٣٠ سال پيش

comment