سخنراني تند استاد رائفي پور در مورد جوان امروزي

Amir Repi توسط Amir Repi 8 ماه پیش

سخنراني استاد علي اكبر رائفي پور،مقايسه جوانان الان با جوانان ٣٠ سال پيش

comment