عینک ها به جای یک کلاه ایمنی، لباس سبک، تعادل کامل بدون پایه نگهدارنده. BMW موتورسیکلت Motorrad را در آینده ای دور ارائه می دهد.

comment