زورآزمایی هرکول روسی

parvane توسط parvane 8 ماه پیش

وزنه‌بردار روس حرکت پلانک را با 200 کیلوگرم وزن اضافی انجام می دهد

comment