هفته گذشته رئیس کمپانی مارول خبر تهیه فیلمی بر اساس شخصیت «کامالا خان»، ابرقهرمان سری کامیک بوک های «خانم مارول»، داد. دختر مسلمانی آمریکایی با تبار پاکستانی که اولین ابرقهرمان مسلمان سینما نیز هست. فیلم «خانم مارول» احتمالا سال ۲۰۲۰ به روی پردهٔ سینماها خواهد رفت.

comment