حضرت علی با 29 فیل صحبت کرد. همه ولایتش رو پذیرفتن بجز فیل سفید بیشعور

توسط کلیک خور 8 ماه پیش

حضرت علی با 29 فیل صحبت کرد. همه ولایتش رو پذیرفتن بجز فیل سفید بیشعور

comment