حضرت علی با 29 فیل صحبت کرد. همه ولایتش رو پذیرفتن بجز فیل سفید بیشعور

توسط کلیک خور 11 ماه پیش

حضرت علی با 29 فیل صحبت کرد. همه ولایتش رو پذیرفتن بجز فیل سفید بیشعور

comment