نقشه های GIS شهر و شهرستان تهران

توسط vatan 11 ماه پیش

این محصول شامل نقشه های GIS شهر و شهرستان تهران در قالب ژئودیتابیس می باشد. http://heremap.ir/downloads/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-gis-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

comment