علف کش Liberator یک علف کش پیش رویشی با عملکرد تماسی و پسماندی می باشد که برای کنترل موثر علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو و به ویژه علف هرز دم روباهی باریک به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment