مصاحبه آقای محمد رهی مدیر عامل استارت آپ زودشو

توسط الکام استارز 9 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای محمد رهی مدیر عامل استارت آپ زودشو

comment