مصاحبه آقای محمد رهی مدیر عامل استارت آپ زودشو

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای محمد رهی مدیر عامل استارت آپ زودشو

comment