هواداران ایرانی باشگاه رم

توسط فانوتس 11 ماه پیش

باشگاه رم اخیرا محبوبیت خیلی زیادی در بین فوتبال دوستان ایرانی پیدا کرده است

comment