اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی درباره علت حادثه سقوط هواپیما

parvane توسط parvane 10 ماه پیش

اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی درباره علت حادثه سقوط هواپیما

comment