تقدير رهبرانقلاب از نماهنگ صرفه‌جويی برق

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

تقدير رهبرانقلاب از نماهنگ صرفه‌جويی برق: كار بسيار خوبی بود؛ هم از لحاظ محتوا و هم قالب هنری. كار خوب و تأثيرگذاری است. از قول من تقدير شود.

comment