شما فکر میکنین سطحش صاف و تک بعدیه درصورتی که سه بعدیه!

توسط picopry 9 ماه پیش

New non-nanotube super-black coating demonstration Surrey NanoSystems دقیقه همون مجسمه همون رو با همون ماده ساختن اما شما فکر میکنین سطحش صاف و تک بعدیه درصورتی که سه بعدیه!

comment