گفتگوی جنجالی یک دانش آموز معترض کنکور با رئیس سازمان سنجش

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 7 ماه پیش

گفتگوی جنجالی یک دانش آموز معترض کنکور با رئیس سازمان سنجش در برنامه حالا خورشید

comment