تاکسی هوشمند دلفین راهکاری جامع برای مدیریت ناوگان تاکسیرانی، سفارش سفر آنلاین به تاکسی ها، پرداخت الکترونیک کرایه و محاسبه عادلانه و هوشمند کرایه است.

comment