ترانه فرنگیس از عماد رام

P.mohammadi توسط P.mohammadi 7 ماه پیش

ترانه فرنگیس ساخته سیاوش قمیشی است که ابتدا عماد رام اجرا کرد و بعد از آن سیاوش آن را بازخوانی کرد .

comment