دزدی از یک فروشگاه

شهاب توسط شهاب 11 ماه پیش

گویا یکی داشت سر فروشنده رو گرم می‌کرد که همراهش اجناسی رو بدزده که یهو یک دزد دیگه مسلحانه وارد فروشگاه میشه...

comment