دزدی از یک فروشگاه

شهاب توسط شهاب 8 ماه پیش

گویا یکی داشت سر فروشنده رو گرم می‌کرد که همراهش اجناسی رو بدزده که یهو یک دزد دیگه مسلحانه وارد فروشگاه میشه...

comment