بهرام زند دوبلور پیشکسوت صبح امروز پس از سالها تحمل درد و بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. قسمتی از سریال ناوارو با صدای مرحوم بهرام زند

comment