پالس اکسیمتر (فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی درمان شو)

درمان شو توسط درمان شو 1 سال پیش

پالس اکسیمتر دستگاهی است که به منظور سنجش میزان اکسیژن اشباع خون مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد این دستگاه به صورت غیرتهاجمی بوده و پس از دریافت اطلاعات از طریق پروب که به محل مورد نظر وصل شده است، اطلاعات آنالیز شده را بر روی مانیتور نشان می دهد. با استفاده از این دستگاه درصد اکسیژن خون سریع تر از روش های دیگر اندازه گیری شده و مقدار آن مشخص می شود تا در صورت نیاز اکسیژن درمانی انجام شود.

comment