گروه آموزش زبان انگلیسی تیک لرن 24 با برگزاری جلسه های مصاحبه محور، قصد دارد تا با استفاده از تجربیات دانش آموزان موفق و مصاحبه با آنها به دانش آموزانی که قصد ورود به این راه را دارند یا در این راه هستند، کمک کند. امروز امیر اسلامی با حضور در استودیو تیک لرن 24 قصد کمک به این دانش آموزان را دارد. با ما در ارتباط باشید: https://tiklearn24.com

comment