علف کش Betanal Turbo یک علف کش تضمینی از نوع تماسی و انتخابی می باشد که برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع چغندر قند و چغندر گاوی به کار برده می شود.این علف کش از طریق برگ علف های هرز جذب شده و انواع علف های هرز حساس به این علف کش را می سوزاند. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment