نسل جدیدی از سنسورهای دنده عقب خودرو

توسط MIT 3 ماه پیش

نسل جدیدی از سنسورهای دنده عقب قابل نصب روی انواع ماشین ها :))

comment