فلزیاب آنتنی اطمینان نقطه زنی تفکیک

توسط felezyabepishtaz 6 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب آنتنی اطمینان نقطه زنی تفکیک فلزیاب آنتنی که طبق اصول رادار تفکیک دار عمل مینماید و دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد برای تفکیک از اصول فرکانس بهره میبرد و تعیین تفکیک با عدد وی دی ای VDI در فلزیاب فرکانسی انتنی موجب میگردد که فلزیاب آنتنی عمل شعاع زنی و نقطه زنی را برای همان فلز یا طلا تعیین شده در عدد وی دی ای VDI به انجام رساند و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم اطمینان از وجود طلا یا هدف تعیین شده را برای اپراتور فلزیاب تائید مینماید و با این تنظیمات در فلزیاب فرکانسی اختلاف خطا را از ذرات مزاحم را تشخیص داده. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment