فلزیاب سنسور خاص

توسط felezyabepishtaz 7 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب سنسور خاص فلزیاب که از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد از سنسور فرکانسی مانند سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز بهره میبرد که این دسته سنسور خاص فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر شده میباشد ولی موضوع مهم نوع طراحی مداری میباشد که این دسته سنسور خاص فرکانسی را مورد ارزیابی برای تشخیص قرار می دهد یا در اصل این سنسور ها به مداراتی متصل میگردد که طبق اصول رادار طراحی شده است و میتواند وضعیت ارزیابی منابع و طلا یا انواع فلزات را به انجام رساند. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment