شهرام عبدلی (بازیگر تلویزیون): شبکه "فارسی وان" را نمی شناسم ولی از "جم" به من زنگ زدند

parvane توسط parvane 11 ماه پیش
comment