گزارش Press TV از اجرای ارکستر ملی نغمه باران به رهبری خانم نزهت امیری (تنها بانوی رهبر ارکستر در ایران) لازم به ذکره که یکی از نوازندگان سنتور در این ارکستر خانم پرستو قنبری هستن.

comment