چقدر امکان داره سانچی از اب بیرون کشیده بشه؟

توسط MIT 2 ماه پیش

چقدر امکان داره سانچی از اب بیرون کشیده بشه؟

comment