آبنمای موزیکال مجتمع گردشگری لادیز زاهدان نصب و راه اندازي پروژه آبنماي موزيكال لاديز زاهدان توسط شركت توسعه آذرخش صنعت آبتین.اين پروژه كه از بزرگترين آبنماهاي موزيكال كشور و بزگترين آبنماي موزيكال منطقه ميباشد داراي مشخصات زير ميباشد : ٢٤٧ عدد نازل ثابت و ٣٤ عدد نازل رقصان . ٢٥٠ عدد چراغ ال اي دي پرژكتوري مخصوص آبنما . افكتهاي استفاده شده در اين پروژه : شير برقي ها ، كوه ، دم طاووس ، بلند زن ، چرخشي ، سوينگ خطي ، مه ، ديوارهاي عمودي ، و بال پرنده ميباشد .

comment