ماجرای ماساژ پا با شیر از زبان وزیر بهداشت

توسط fun_kade 12 ماه پیش

گاف عجیب صدا و سیمای یزد در تمام کشور دست به دست شده حتی وزیر بهداشت😂

comment