توضیحات دکتر خورشیدی مدیر درمان تامین اجتماعی استان مازندران و دکتر هاشم پور ریاست بیمارستان ولیعصر در افتتاح مجهزترین و پیشرفته ترین اورژانس استان مازندران در بیمارستان ولی عصر قائمشهر

comment