بچه رو با باباش نفرستین خرید، 50% از عمر مفيد بچه كم شد😑

توسط Pyxo 2 سال پیش

بچه رو با باباش نفرستین خرید، 50% از عمر مفيد بچه كم شد😑

comment