میمون بی تربیت مدفوعش رو پرت کرد سمت تماشاچیا

توسط h_karimi_nasab 2 هفته پیش

بنده خدا خورده تو صورتش

comment