پیانو زدن "آدرین برودی" در فیلم "پیانیست"The Pianist 2002

توسط LE00N 9 ماه پیش

➖سکانس ماندگار پیانو زدن "آدرین برودی" در فیلم "پیانیست" ━━━━━━━━ •• 📽 The Pianist 2002 🎹 •• 🕴 Adrien Brody •• 🎥 Roman Polanski Movie

comment