معلم بی اعصاب

hamed siyahi توسط hamed siyahi 1 سال پیش

جشن روز معلم و قاتی کردن معلم برای دانش آموزان بیچاره (معلمه اصن اعصاب نداره ها)

comment