وسط اسمون بی هوش شد ولی دوستش به دادش رسید

توسط h_karimi_nasab 8 ماه پیش
comment