کودکان از چه سنی باید موسیقی را یاد بگیرند؟

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 6 ماه پیش

سودابه سالم یکی از مهم ترین چهره های آموزش موسیقی کودک در ایران است. در این ویدیو گفتگویی داشتیم با او که مبدع شیوهٔ بازیهای آوازی است. سودابه سالم از اینکه کودکان از چه سنی باید موسیقی را فرا بگیرند و تاثیر موسیقی بر روحیه و زندگی آینده کودکان صحبت کرده است. گزارش از یک روز فعالیت نوآموزان شیوهٔ بازیهای آوازی در آموزشگاه سودابه سالم را تماشا کنید.

comment