فیلم حرکت زشت فرشاد احمدزاده در یک دقیقه سکوت قبل بازی السد

سایت دراپ بال توسط سایت دراپ بال 11 ماه پیش

در ابتدای بازی پرسپولیس و السد بازیکنان دو تیم به احترام کشته شدگان سانحه هوایی تهران یاسوج یک دقیقه سکوت کردند اما در کمال ناباوری فرشاد احمدزاده در این فضای معنوی و حزن انگیزف می خندید!

comment