علف کش Pursuit علف کشی سیستمیک و انتخابی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع یونجه می باشد و محصول شرکت BASF فرانسه است.این علف کش پس از جذب شدن توسط شاخ و برگ و ریشه علف های هرز، از طریق ممانعت از ساخت پروتئین ها باعث از بین رفتن علف های هرز می شود. www.ariasabz.com تماس با ما: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment