شب گذشته جعفر یازرلو مجری خبر 24 شبکه تهران بود. این بخش خبری به طور زنده از استودیوی ویژه برنامه تحویل سال 98 با عنوان "بهار جان" پخش شد که پس از اتمام خبر و در لحظه تحویل برنامه به مجریان برنامه بهارجان، یازرلو مجری خبر توسط فرزندانش به مناسبت روز پدر سورپرایز شد و با هدایای آنها روی آنتن زنده مواجه شد. یازرلو از مجریان با تجربه اخبار سیما می باشد که عهده دار اجرای چند بخش خبری، به ویژه اخبار پرمخاطب 20:30 می باشد. http://www.modirerasaneh.com/

comment