کتاب صوتی فلسفه علوم و فنون(خودشناسی مدرن) از مجموعه مقالات دائرة المعارف عرفانی جلد پنجم تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= علوم و فنون-بخل علما و علم بخیل-بخت سیاه دختران تحصیل کرده-علم چیست؟-دانشگاه: کارخانه انجماد روح-فلسفه سواد-سوادآموزی و واژگون سالاری-خودفریبی اهل کتاب-جهل مرکب و حجاب اکبر-فلسفه تکنولوژی-چگونه حقیقتی تبدیل به ایمان می شود؟-پایان افسرده زندگی دانشمندان-عوارض تلفن همراه-خانه دا

comment