چرا فریدون آسرایی، مهرداد میناوند را آنفالو کرد؟

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 3 ماه پیش

مخالفین و موافقین کارلوس کی روش... خاطره اولین آشنایی فریدون و میناوند و کل کل ها و شیطنت های فوتبالی فریدون و مهرداد میناوند و...

comment