آخرین وضعیت مهدی قائدی بازیکن استقلال از زبان رئیس اورژانس

توسط کوروش 2 سال پیش

بیمارستان مهدی قائدی

comment