آخرین وضعیت مهدی قائدی بازیکن استقلال از زبان رئیس اورژانس

توسط کوروش 2 ماه پیش

بیمارستان مهدی قائدی

comment