آخرین وضعیت مهدی قائدی بازیکن استقلال از زبان رئیس اورژانس

توسط کوروش 5 ماه پیش

بیمارستان مهدی قائدی

comment