آخرین وضعیت مهدی قائدی بازیکن استقلال از زبان رئیس اورژانس

توسط کوروش 1 سال پیش

بیمارستان مهدی قائدی

comment