لحظه آزادی دختر ۱۷ ساله فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 6 روز پیش

لحظه آزادی دختر ۱۷ ساله فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی

comment