لحظه آزادی دختر ۱۷ ساله فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 5 ماه پیش

لحظه آزادی دختر ۱۷ ساله فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی

comment