رئیس بسیج مستضعفین

علیرضا توسط علیرضا 8 ماه پیش

رئیس بسیج مستضعفین نیروهای بسیج از اولین لحظات وقوع زلزله به امداد مردم شتافتند.

comment