این کلیپ کوتاه جستجوی نحوه شکل گیری شرکت گوگل و هدف اولیه بنیان گذاران آن را نشان می دهد. این که نحوه پول درآوردن گوگل همچنان برای بسیاری از مخاطبان آن ناشناخته است. در قسمت دوم پاسخ مدیر گوگل بریتانیا و یک کارشناس پرایوسی را درباره منابع درآمد گوگل می بینیم. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment