خودش داد! گفتم قارچ داری دو تا مرغ گذاشت تو دستم

توسط کانال رسمی خندوانه 3 هفته پیش

رعایت نکردن صف!

comment