خودش داد! گفتم قارچ داری دو تا مرغ گذاشت تو دستم

توسط کانال رسمی خندوانه 10 ماه پیش

رعایت نکردن صف!

comment