ببینید: اسکلت های وحشتناک اولین ساکنان کپنهاگ

توسط Toloonline 1 سال پیش

پژوهشگران امیدوارند بتوانند به اطلاعات بیشتری دربارۀ چگونگی زندگی اهالی این منطقه در هزار سال پیش دست یابند.

comment