اعتراض خانواده قربانيان به وزیر راه - آخوندی - | سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

توسط Made In Iran 11 ماه پیش

لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانيان سانحه هواپیمای تهران-یاسوج

comment